De wereld verandert. Elke dag opnieuw. En dat heeft zo zijn gevolgen, ook voor bedrijven en organisaties. Daar waar het pakweg 20 jaar geleden nog volstond om te vermelden dat jouw product of dienst het beste was, om reden X, Y en Z, verwacht de klant van vandaag heel wat meer van jou. Een duidelijke missie, inspirerende visie en sprekende corporate story bijvoorbeeld. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? En waarom is het zo belangrijk?

 

Marthe Van Campenhout

 

Stevig in je schoenen

Toekomstige en bestaande klanten willen niet alleen weten wat je doet, maar vooral ook waarom je dat doet. Wil je als bedrijf vandaag stevig in je schoenen staan, dan zorg je dus maar beter voor een duidelijke why of purpose, missie en visie, aangevuld met een stevige set waarden die hier netjes bij aansluiten en een mooie corporate story die je volledige verhaal vertelt.

 

Focus en houvast

Het gaat echter veel verder dan je klanten. Een duidelijke missie, visie, doelstelling en waarden zijn in de eerste plaats voor de organisatie zelf van groot belang. Ze bepalen de focus en geven houvast en context. Conditio sine qua non bij dit alles is natuurlijk dat ze gedeeld zijn met en bekend zijn bij de medewerkers. In de ideale wereld wordt de hele organisatie betrokken bij het vormgeven van de missie en visie.

 

Fundament van de contentstrategie

Een derde belangrijke reden om werk te maken van je missie, visie en enzovoorts is dat dit alles het fundament vormt van je contentstrategie. Gaan we bij het Contentatelier aan de slag voor een nieuwe klant, dan is dit het eerste waar we naar vragen. Is er nog geen missie of visie aanwezig? Geen waarden? Dan brengen we dat eerst in kaart. Een extra inspanning die zichzelf meteen terug verdient, want 1) het creëren van content gaat een stuk sneller, 2) de content die je maakt wordt een stuk sterker en 3) je hebt meteen een consistent verhaal om te vertellen. Driemaal winst dus.

 

Missie, visie, purpose/why, waarden: wat is het?

Zin om werk te maken van je missie en al de rest? Fijn! Een eerste onmisbare stap is om even in de definities van deze begrippen te duiken. Heel wat organisaties gebruiken ze namelijk op een andere manier, wat tot verwarring kan leiden. Daarom eerst even alles netjes op een rijtje.

 

1. Je why of purpose

Het vertrekpunt van alles wat je doet als bedrijf of organisatie is je why of purpose. Het begrip ‘why‘ werd geïntroduceerd door de Britse management consultant Simon Sinek. Hij definieert de why als ‘the purpose, cause or belief that drives every one of us.’ De why of purpose is dus datgene wat ons drijft en waarom we elke ochtend vrolijk uit ons bed springen om aan de slag te gaan. Het is de basis van alles wat we doen en de brandstof voor het vuurtje dat ons dag in, dag uit, aan de gang houdt.

Passen we dit bij wijze van voorbeeld toe op het Contentatelier, dan is onze why: ‘Mensen verbinden met woorden.’

 

2. Je missie

Er zijn heel wat definities in omloop voor het woord ‘missie’, maar wij vinden deze het duidelijkste: ‘de grote opdracht die voortvloeit uit je why of purpose‘. In je missie ga je m.a.w. je why of purpose een stuk concreter maken en uitleggen hoe je dit doet, elke dag opnieuw.

De missie van het Contentatelier?

Bedrijven en organisaties helpen bij het vertellen van hun verhaal, zodat ze hun doelpubliek op de juiste manier bereiken, raken en binden.’

 

3. Je visie

De visie is het ideaalbeeld waar je met je missie naar streeft. Daar waar de missie een eerder praktisch karakter heeft en zich in het ‘nu’ afspeelt, is de visie eerder een ideaal toekomstbeeld waar jij met je bedrijf naartoe werkt. En terwijl je missie gaat over de eigen organisatie, is de visie gericht op de buitenwereld. Die visie vertelt dus eigenlijk ‘wat je uiteindelijk wilt bereiken’ door te doen wat je in je missie omschrijft.

De visie van het Contentatelier: ‘Bouwen aan een wereld waarin beter gecommuniceerd wordt: minder, duidelijker en vooral: relevanter.’

 

4. Je kernwaarden

Een dankbare aanvulling op je why, purpose, missie en visie zijn je kernwaarden. Ook hierover vind je heel wat definities, en opnieuw gaat onze voorkeur uit naar de omschrijving en interpretatie van Simon Sinek: ‘Your values are who you are when you are at your natural best.’

Waarden zijn dus niet iets wat bedacht wordt door een management team tijdens een offsite meeting. Ze ontstaan vanzelf uit de bedrijfscultuur. Volgens Sinek formuleer je waarden bovendien actief, dus met werkwoorden, en niet met eerder vrijblijvende zelfstandige naamwoorden zoals bijvoorbeeld ‘eerlijkheid’ of ‘innovatie’. Op die manier maak je van je waarden ook echt een call-to-action die concreet in het bedrijf wordt toegepast en waar je ook je medewerkers op kan aanspreken.

De waarden van het Contentatelier:

  • We bouwen op jarenlange ervaring
  • We zijn dolverliefd op het vak
  • We werken vlot met jou samen
  • We bieden een brede scope
  • We gaan voor topkwaliteit
  • We spreken klare en eerlijke taal

 

5. Je strategie en doelstellingen

Om het lijstje compleet te maken, moeten we het ook nog even hebben over de strategie en de doelstellingen. De doelstellingen zijn meetbare zaken die je met je bedrijf of organisatie wil realiseren. Ze vloeien voort uit je missie en zijn per definitie concreet en tijdsgebonden, bijvoorbeeld ‘X nieuwe klanten in jaar Y‘. De strategie is de aanpak om die doelstellingen te behalen, vb. ‘Het verhogen van de online zichtbaarheid en het versterken van thought leadership via blogs‘.

 

6. Je corporate story

De corporate story is de kers op de taart van alles wat we tot nu toe hebben besproken. In de corporate story vertellen we het verhaal van jouw bedrijf of organisatie met de why of purpose, missie, visie en waarden als rode draad. Dit is wat jouw (potentiële) klanten willen lezen op de ‘Over ons’ pagina van je website. Dit is waarom men uiteindelijk voor jou zal kiezen. Je product of dienst vindt men misschien ook wel bij een concullega, maar die klik, sympathie en dat vertrouwen: daar zorgt je corporate story voor. De onze lees je trouwens hier.

 

Zin om werk te maken van je why of purpose, missie, visie en waarden? Met een mooie corporate story die de basis vormt voor je verdere contentstrategie? En to-taal geen idee hoe je dit aanpakt? Wij gelukkig wel. Contacteer ons, en we gaan samen aan de slag.